Effie Kechagia

Als enthousiast  Pilates liefhebber is het doel van Effie in de les de deelnemers bewust te laten worden van hun eigen lichaam, Pilates maakt ons sterk en flexibel en verbindt lichaam en geest en zorgt er voor dat we de klas verlaten met een gevoel van balans en harmonie alsof we samen een bijzonder mindfulness moment beleefden.

Pilates en Yoga maakten al jaren uit van haar trainingsroutine en al snel besloot ze zelf ook Pilates instructeur te worden. Effie heeft een achtergrond in het bedrijfsleven maar was ook een tijd gebonden aan huis vanwege het moederschap.

Ze ontdekte hoe levensstijl en dagelijkse gewoonten onze lichaamshouding schaden waardoor we problematische gebieden creëren of zelfs pijn.
Pilates is een veilige oefening voor iedereen, en is een goede basis om op een bewuste manier met je lichaam om te gaan.
Pilates geeft haar zoveel inspiratie dat ze constant op zoek is om haar kennis en ervaring uit te breiden door verschillende cursussen en workshops te volgen.

Certificaten : BASI pilates mat and equipment , BASI prenatal/ postnatal

As an enthusiastic Pilates enthusiast, the aim of Effie in class is to make participants aware of their own body. Pilates makes us strong and flexible and connects body and mind and ensures that we leave the classroom with a sense of balance and harmony. as if we had a special mindfulness moment together.

Pilates and Yoga had been part of her training routine for years and soon she decided to become a Pilates instructor herself. Effie has a background in business but was also bound to be home for a while due to motherhood. She discovered how lifestyle and daily habits harm our posture, creating problematic areas or even pain.
Pilates is a safe exercise for everyone, and is a good basis for dealing with your body in a conscious way.
Pilates gives her so much inspiration that she is constantly looking to expand her knowledge and experience by following various courses and workshops.

Certificates: BASI pilates mat and equipment, BASI prenatal / postnatal