Introductie van Nieuwe Pilates instructeurs / Introduction of new Pilates instructors

vinyasa flow yoga

Introductie van Nieuwe Pilates instructeurs / Introduction of new Pilates instructors

Pilates blijft één van de pijlers van de Full Circle Studio. 

Met heel veel trots kan ik jullie het nieuwe Pilates team aan jullie voorstellen.

Pilates is populair in Amsterdam, toch kiezen we er bij de Full Circle Studio bewust voor dat er nooit meer dan 8 personen deelnemen aan een groepsles .Deze manier van lesgeven maakt het mogelijk dat onze instructeurs iedere deelnemer de persoonlijke aandacht kunnen geven waar die nodig is. Ik wilde  een vakkundig en divers team samenstellen  waarbij continuïteit  belangrijk is maar ook waar ruimte is  voor innovatie en vernieuwing.

Ik denk dat  het gelukt is om een gebalanceerd team samen te stellen die ik stel dan ook vol trots de nieuwe docenten aan jullie voor.

APRILAANBIEDING : 10 Rittenkaart van 140 euro voor 110 euro

Ter introductie van onze nieuwe Pilates instructeurs bied de Full Circle Studio de 10 ritten kaart  in de periode van 1 april t/m 01 mei aan voor een gereduceerd tarief.

 

Pilates remains one of the pillars of the Full Circle Studio.

I am very proud to introduce you to the new Pilates team.

Pilates is popular in Amsterdam, yet at the Full Circle studio we consciously choose that no more than 8 people take part in a group classes. This way of teaching makes it possible for our instructors to give each participant the personal attention where needed . I wanted to put together a professional and diverse team where continuity is important but also where there is room for innovation and renewal.

I think we have managed to put together a balanced team that I am proud to present to you the new teachers.

APRIL OFFER: 10 times card of 140 euros for 110 euros

To introduce our new Pilates instructors, the Full-Circle studio offers the 10 times card in the period from 1 April to 01 May for a reduced rate.

Jimmy Zeehandelaar

Donderdag/ Thursday 09:30

Jimmy gaat vanaf 21 maart 2019 de les van donderdag ochtend 09:30 overnemen van Jeffrey. 

De lessen  van Jimmy gaan over bewustzijn, kracht, controle over je lichaam en positiviteit. Zijn enthousiasme voor Pilates begon tijdens zijn dansopleidingen, in deze periode liep hij verschillende blessures op .Om het herstel van zijn blessures te bevorderen volgde hij diverse Pilates lessen zoals de reformer en de mat-klassen, ook volgde hij floorbarre klassen. Door zijn blessures en zijn fascinatie voor beweging wilde hij al snel een Pilates instructeur worden. Zijn doel was andere mensen in staat te stellen om  functionele, sterke en flexibele lichamen te hebben. Hij verwacht van de mensen in zijn klas dat ze bereid zijn om hard te werken zodat je naar de ‘next level’getilt word.

Jimmy did two dance educations at the Amsterdam School of the Arts, first with the Teacher Department and second in Jazz Dance education. During those years he endured several injuries and had the opportunity to recover with Pilates equipment, mat and Floorbarre classes. His enthusiasm for the effectiveness and power of Pilates began there. Because of his injuries and passion for movement Jimmy wanted to go deeper into teaching others to have strong, flexible and functional bodies. Jimmy became a certified instructor in BASI Pilates (2014), AALO Fitness Master (2012) and Essentrics (2014).
His classes are about awareness, strength, control and positivity. Be prepared to work hard and bring yourself to your next level.

Jimmy vervangt Jeffrey lessen op / Jimmy will replaces Jeffrey lessons on:
17 maart 15:30 – 16:30
24 maart 15:30 – 16:30
31 maart 15:30 – 16:30

Catherine Keene

Donderdag / Thursday 18:45
Donderdag / Thursday 19:45
Zondag / Sunday          15:30

Catherine begint op zondag 7 april en  op donderdag 11 april / Catherine starts on Sunday April 7th and Thursday April 11th

Catherine is in het voorjaar van 2017 met haar echtgenoot verhuist naar Nederland. Ze studeerde geschiedenis aan de universiteit van NY. In 2014 nodigde haar moeder Catherine uit om deel te nemen aan een Pilates klas, en dat was liefde op het eerste gezicht. In een andere studio ontmoete ze een BASI instructeur en ontdekte dat de techniek en beeldtaal haar erg  aansprak. Enthousiast schreef ze zich in voor een uitgebreide BASI training in Californie .
Als ze haar examen afgelegd is ze inmiddels 8 maanden zwanger, de snelle en ongecompliceerde bevalling van haar dochter dankt ze aan Pilates.
Certificaten:  BASI pilates , Pilates for injuries and pathologies ( Samantha Wood) Pilates through pregnancy and beyond.

Catherine moved to the Netherlands with her husband in the spring of 2017. She studied history at the University of NY. In 2014, her mother invited Catherine to participate in a Pilates class, and that was love at first sight. In another studio she met a BASI instructor and discovered that the technique and visual language appealed to her very much. Enthusiastically, she enrolled in an extensive BASI training in California.
When she passed her exam she is now 8 months pregnant, the fast and uncomplicated birth of her daughter thanks to Pilates.
Certificates: BASI pilates, Pilates for injuries and pathologies (Samantha Wood) Pilates through pregnancy and beyond.

Effie Kechagia

Vrijdag / Friday 18:45
Vrijdag / Friday 19:45

Effie start op vrijdag 29 maart met de vrijdag lessen./ Effie starts on Friday March 29 with the Friday classes.

Als enthousiast  Pilates liefhebber is het doel van Effie in de les de deelnemers bewust te laten worden van hun eigen lichaam, Pilates maakt ons sterk en flexibel en verbindt lichaam en geest en zorgt er voor dat we de klas verlaten met een gevoel van balans en harmonie alsof we samen een bijzonder mindfulness moment beleefden.

Pilates en Yoga maakten al jaren uit van haar trainingsroutine en al snel besloot ze zelf ook Pilates instructeur te worden. Effie heeft een achtergrond in het bedrijfsleven maar was ook een tijd gebonden aan huis vanwege het moederschap.

Ze ontdekte hoe levensstijl en dagelijkse gewoonten onze lichaamshouding schaden waardoor we problematische gebieden creëren of zelfs pijn.
Pilates is een veilige oefening voor iedereen, en is een goede basis om op een bewuste manier met je lichaam om te gaan.
Pilates geeft haar zoveel inspiratie dat ze constant op zoek is om haar kennis en ervaring uit te breiden door verschillende cursussen en workshops te volgen.

Certificaten : BASI pilates mat and equipment , BASI prenatal/ postnatal

As an enthusiastic Pilates enthusiast, the aim of Effie in class is to make participants aware of their own body. Pilates makes us strong and flexible and connects body and mind and ensures that we leave the classroom with a sense of balance and harmony. as if we had a special mindfulness moment together.

Pilates and Yoga had been part of her training routine for years and soon she decided to become a Pilates instructor herself. Effie has a background in business but was also bound to be home for a while due to motherhood. She discovered how lifestyle and daily habits harm our posture, creating problematic areas or even pain.
Pilates is a safe exercise for everyone, and is a good basis for dealing with your body in a conscious way.
Pilates gives her so much inspiration that she is constantly looking to expand her knowledge and experience by following various courses and workshops.

Certificates: BASI pilates mat and equipment, BASI prenatal / postnatal

De volgende lessen worden vervangen door Aleida van Poelgeest

The following classes will be replaced by Aleida van Poelgeest

Vrijdag            22 maart      18:45
Vrijdag            22 maart      19:45
Donderdag     28 maart      18:45
Donderdag     28 maart      19:45
Donderdag         4 april       18:45
Donderdag         4 april       19:45

Aleida neemt voorlopig ook de les van woensdag ochtend 09:30  over van Jeffrey. Aleida gaat begint hiermee op 3 april

Jeffrey geeft nog op Woensdag 20 maart 09:30 en Woensdag 27 maart 09:30 les.