Overgangsregeling Jeffrey

Jeffrey Ross, pilates-trainer

Overgangsregeling Jeffrey

Tot mijn grote spijt heeft Jeffrey Ross onze Pilates instructeur besloten de Full Circle Studio te verlaten. Zijn privé omstandigheden hebben hem doen besluiten te remigreren naar zijn moederland de USA.

Pilates is één van de pijlers van de Full Circle Studio en ik ben in gesprek met diverse Pilates instructeurs over het overnemen van de lessen van Jeffrey. Hierbij is kwaliteit en deskundigheid leidend. Zodra er namen bekend zijn zullen we deze mensen aan jullie  voorstellen.

De komende twee maanden zitten we in een overgangsperiode. Het kan gebeuren dat we een Pilates instructeur een les laten overnemen om te zien of die qua energie en kwaliteit past bij de Full Circle Studio. Dit zal altijd aangekondigd worden op de website en op facebook.

10 Lessen kaart:

Wat betreft de 10 lessenkaart: die is geschikt voor alle lessen in de Full Circle Studio. Voor de klanten die alleen voor Jeffrey komen en hun 10 lessenkaart niet voor 1 April kunnen opmaken bestaat de mogelijkheid, tegen kortingskaarttarief, per les af te rekenen.

Ik hou jullie op de hoogte van alle veranderingen

Aleida van Poelgeest