Voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelname trainingen

Welkom bij de Full Circle studio.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Full Circle studio. De Full Circle studio is gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen. De Full Circle studio zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden 1 kalendermaand na de bekendmaking via de website in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

De Full Circle is gerechtigd om een deel van de bedrijfsruimte aan de Anjeliersstraat 89H te Amsterdam te verhuren aan derden. Indien u lessen of workshops volgt bij de aan een derde verhuurde bedrijfsruimte is de Full Circle niet aansprakelijk voor mogelijke kosten en/of diensten alsmede letselschade.

Lessen

 • Alle trainingssessies duren 60 minuten en dienen vooraf gereserveerd te worden.
 • Voor deelname aan groepslessen is vooraf aanmelden en afmelden vereist.
 • Privé-trainingen worden op afspraak gegeven
 • Wees op tijd aanwezig voor je sessies, zodat er op tijd gestart kan worden.
 • Informeer de docent over bijzonderheden en blessures voorafgaand aan je trainingssessie.
 • Deelname aan de sessies is op eigen risico.
 • Matten en attributen zijn in de studio aanwezig.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Full Circle studio is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 • Betaling is voorafgaand, zowel bij de lessen als afspraken.
 • Betalen kan in de studio, bij voorkeur met pin, contant betalen. Via factuur het bedrag overmaken per bank is ook mogelijk, via de website met ideal.
 • Over de prijzen wordt niet onderhandeld en onze kaarten kunnen niet worden geretourneerd.
 • De Full Circle studio is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren met maximaal 5%., maar zal er naar streven om alleen de inflatie door te berekenen.
 • Groepsleskaarten zijn 3 maanden geldig, bij ziekte of vakantie verlengen we graag de geldigheid van je tienurenkaart met twee weken, maximaal twee keer per jaa
 • De groepsleskaart en de privé-sessies zijn strikt persoonlijk maar kunnen met toestemming in overleg worden overgedragen.

Afzeggen van afspraken en lessen.

 • De mat lessen kunnen worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les door:
 1. Via een mail naar move@fullcirclestudio.nl
 2. Via je eigen account online reservering.
 3. Via sms
 • Alle andere groepslessen en afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd.
 • De lessen kunnen worden geannuleerd via je eigen online afspraken account of door contact op te nemen met de studio.
 • Voor het annuleren of verzetten van afspraken (privé, duet of semi-privé-sessies) neem contact op met de studio.
 • Bij een te late annulering zal het geldende lestarief in rekening worden gebracht.
 • Wanneer je trainingspartner(s) in een duet of semi-privé sessie afzegt, neemt de studio contact met je op en biedt de volgende 3 opties:
  1. Het verzetten van je afspraak.
  2. Je afspraak omzetten in een privé sessie waarbij het verschil in prijs in rekening wordt gebracht.
  3. De afspraak annuleren. 

Aansprakelijkheid

De Full Circle is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en /of beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen van welke aard. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen.

Wanneer een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig zijn ( onze excuus hiervoor) blijven de overige bepalingen wel gelden.

Hartelijk dank voor het lezen van onze “kleine lettertjes” .
Heeft u vragen neem dan contact op.